Jeg kan ikke se mit barn?

Dit barn oprettes automatisk i MitBarn ud fra informationer fra CPR-registeret, om hvem du har forældremyndighed over. Hvis dit barn ikke er synligt i MitBarn, skal du derfor tjekke, at forældremyndigheden er korrekt registreret i CPR. Du finder linket i boksen i højre spalte.

I MitBarn er dit barn repræsenteret ved en personlig fane med barnets navn ved siden af fanen med dit eget navn. 

Under dit barns fane kan du finde alle informationer og funktioner vedrørende dit barn. Du kan blandt andet registrere Fravær og Afhentning, se billeder fra institutionen i Galleri samt ændre stamkort i Personligt.

Link til CPR-registeret

Hvis du ikke kan se en fane med dit barns fane, når du logger på, er det normalt et udtryk for, at du ikke er registreret som indehaver af forældremyndigheden i Det Centrale Personregister.

Klik på linket herunder for at kontrollere om du er registreret med forældremyndighed over dit barn i Det Centrale Personregister. Klik på derefter på "Registerindsigt"

Gå til Det Centrale Personregister


Support

For at sikre at alle forældre og institutioner får fuld udbytte af MitBarn, er der support over email eller telefon.

Find kontaktoplysninger her.