Hvad er MitBarn

I Børne– og Ungdomsforvaltningen har vi fokus på forældresamarbejdet og kom- munikationen med forældrene. Derfor har vi anskaffet MitBarn, som er et insti- tutionssystem, der sætter barnet i centrum og derved også familien.

Med MitBarn har alle institutioner en velfungerende digital infrastruktur som muliggør moderne administration og kommunikation.
MitBarn vil derfor bl.a. give mulighed for, at du som forældre kan: 

  • Følge med i barnets hverdag 

  • Kommunikere elektronisk med institutionen 

  • Tilmelde jer arrangementer, forældresamtaler m.m. nemt og hurtigt 

  • Se pædagogisk dokumentation af aktiviteter barnet er med i.

  • Få tilgang til dit barns billedarkiv

Alt i alt - en mulighed for at få et større indblik i barnets hverdag, når det passer
dig - på en hurtigere og lettere måde.

Support

For at sikre at alle forældre og institutioner får fuld udbytte af MitBarn, er der support over email eller telefon.

Find kontaktoplysninger her.